MCCR “Drina”

Autonomni Ronilački Aparat na Kiseonik ARAK M-83 od milošte prozvan “Drina”, napravljen je za potrebe Jugoslovenske ratne mornarice (JRM) na osnovu svih dotadašnjih iskustava sa aparatima zatvorenog kruga disanja za ronjenje sa kiseonikom koje je JRM koristila. Aparat se proizvodio u fabrici Đuro Đaković iz Slavonskog Broda i dugo je korišćen za obuku ronilaca diverzanata.

Tehničke karakteristike prema proizvođaču:

  • aparat sa zatvorenim krugom disanja
  • max. dubina ronjenja: 7 m
  • medij za disanje: kiseonik 99,5%
  • zapremina boce: 1,8 l
  • radni pritisak: 200 bar
  • doziranje: 0,7 – 1,1 l/min
  • autonomija aparata: do 180 min
  • masa aparata: 14,7 +/- 0,5 kg
  • dimenzije: 360x400x150 mm
ARAK M83 modifikovan kao MCCR

ARAK M-83 je aparat zatvorenog kruga disanja, ribrider, kod koga se izdahnuti gas reciklira za razliku od aparata otvorenog kruga disanja gde se gas za disanje u potpunosti izdiše u ambijent. Kako je ovo u osnovi kiseonički ribrider, čija je osnovna svrha da podvodni diverzant ostane neprimećen na površini, zbog toksičnosti kiseonika maksimalna dubina ronjenja mu je samo 6m. On se može modifikovati da postane MCCR (Manuelni aparat zatvorenog kruga) dodavanjem diluent gasa u vreću i ugradnjom senzora za kiseonik koji služe za kontrolu prilikom manuelnog pravljenja mešavine tokom ronjenja. Na ovaj način, značajno se povećava maksimalna dubina ronjenja koja zavisi od mešavine korišćene za diluent. Aparat na slici je testiran u bazenu i do dubine od 45m u moru. Tokom testiranja, potvrđena je autonomija aparata do 150min sa bocama zapremine 1,8l kiseonika i 1,2l vazduha na pritisku 200 bar. Predstoji i testiranje na 80m uz korišćenje HELAIR mešavine za diluent.

Izgled kompletno opremljenog ronioca sa MCCR “Drina”
Boca za diluent se može nositi na leđima ili po potrebi na drugom mestu

Nošenje aparata na grudima ima svoje mane i prednosti, napomenimo samo očigledne: aparat na grudima u određenoj meri otežava rad ali su zato leđa slobodna za nošenje bail-out boca i diluenta, kao i razne druge opreme (npr. drugog ribridera). Aparat se može koristiti sa običnim wing-om ili sa specijalnim prslukom za grudne CCR aparate kao na slici.

Ronjenje sa ribriderima nedvosmisleno predstavlja budućnost ronjenja. Omogućava povećanje autonomije i dubine ronjenja uz smanjenu potrošnju gasa. Pravilnim korišćenjem, smanjuje se rizik od zadobijanja dekompresionih povreda. Dugo je ovaj vid ronjenja zbog kompleksne obuke bio rezervisan samo za vojna i komercijalna ronjenja. Devedesetih godina počinje polako da ulazi i u rekreativno ronjenje, ali ga mainstream asocijacije u prvom momentu odbacuju zbog očiglednih opasnosti i manjka discipline kod rekreativnih ronilaca. Danas je situacija drugačija, radi se dosta na standardizaciji obuke, oprema ne dolazi više samo iz malih manufaktura već se i serijski proizvodi. Ipak, incidenti su još uvek mnogo češći nego kod ronjenja sa otvorenim krugom. Zato, ako niste baš potpuno sigurni da znate šta radite, nemojte se sami upuštati u ronjenje sa ribriderom već se obratite nekom od licenciranih instruktora za ovaj vid ronjenja. Proizvođači opreme neće vam prodati aparat bez takve obuke. Iskustvo stečeno u ronjenju sa otvorenim krugom nije od presudnog značaja za ronjenje sa ribriderom već se iskustvo za ovaj vid ronjenja stiče isključivo roneći sa aparatima zatvorenog kruga.

Više detalja o konverziji ARAK M83 u Drina mCCR možete videti i na stranici Therebreathersite koju vodi Jan Willem Bech i koja predstavlja svojevrsnu arhivu ribridera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *