“RONILAC” ili “RONIOC”

Neretko se susrećemo sa izrazom “ronioc” pa da otklonimo nedoumicu. Piše se “ronilac”.

Imenice koje označavaju vršioca radnje, nosioca stanja, imaoca osobine, imaoca zanimanja i sl. nastaju dodavanjem sufiksa -lac (a ne -oc) na glagolsku osnovu. Ronilac je imenica nastala od glagola roniti.

Imenice na -lac imaju glas l u nominativu jednine i genitivu množine, dok u svim ostalim padežnim oblicima dolazi do promene l u o.

U jednini:
– nom. – ronilac,
– gen. – ronioca,
– dat. – roniocu,
– aku. – ronioca,
– vok. – ronioče,
– ins. – roniocem,
– lok. – roniocu.

U množini:
– nom. – ronioci,
– gen. – ronilaca,
– dat. – roniocima,
– aku. – ronioce,
– vok. – ronioci,
– ins. – roniocima,
– lok. – roniocima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *