ECPD međunarodni specijalistički program HIPERBARIČNE MEDICINE

Evropski centar za mir i Razvojni Univerzitet za mir (ECPD), koji su osnovale Ujedinjene nacije je međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN-a. Od 5. – 9. oktobra u okviru ECPD-ovog međunarodnog programa prenosa sistema znanja iz oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka zajedno sa ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu iz Beograda održan je specijalistički program Hiperbarične medicine (HBO).

Kurs je bio namenjeni specijalističkoj obuci lekara opšte prakse i specijalista, medicinskih tehničara, fizioterapeuta, lekara ronilačkih klubova i instruktora ronjenja. U okviru kursa, jedna od tema je bilo i lečenje dekompresione bolesti zbog postojanja mogućnosti da lekari u HBO centrima dođu u dodir sa ovom vrstom povreda.  

Ko-direktori programa bili su prim. Dr. med. Miodrag Živković, specijalista za morsku, hiperbaričnu i podvodnu medicinu, fiziolog, HBO Medical center, predsednik UG Srpske zdravstvene organizacije, Beograd i prof. Dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Pored direktora programa, predavači su bili ugledni stručnjaci iz ove oblasti: Prof. Dr. Vujadin Mujović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Prof. Dr. Žarko Finderle, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, doc. Dr. Branislav Baškot i drugi istaknuti stručnjaci iz ove oblasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *