Obuka

Iako se čovek rađa iz vode, on je kopneno biće pa mu je potrebna obuka da bi udobno i sigurno boravio pod vodom. U poslednje vreme se ronilačka obuka organizuje već za decu od 7 godina starosti. Kako deca rastu, postoji sve više vrsta i nivoa obuke na koju se mogu upisati. Tako danas pored nekoliko osnovnih nivoa obuke za rekreativno ronjenje, postoji puno raznih specijalizacija kojima ronioci produbljuju znanja iz određenih oblasti. Takođe, sa razvojem opreme i načina ronjenja, razvile su se posebne vrste obuke kao na primer za ronjenje sa specijalnim aparatima, veštačkim gasnim mešavinama i drugim što prevazilazi dosadašnju ronilačku praksu. Različite federacije nude obuku po programima koji su uglavnom slični ali u zavisnosti od interesovanja, ipak treba odabrati onu koja najviše odgovara željenoj vrsti i nivou bavljenja ronjenjem.