Specijalistički kurs za NITROX

Tokom 2019., u okviru RK Bezbednost, održano je nekoliko specijalističkih kurseva za ronjenje sa NITROX-om. Kursevima je rukovodio instruktor Rajko Bulajić (CMAS NBI 14 043). Kursevi su trajali po dva dana, tokom kojih su polaznici stekli potrebna znanja za planiranje i sigurno ronjenje sa veštačkom gasnom smešom Nitrox do 40% O2. Prvog dana, polaznici su slušali teorijska predavanja dok su drugog dana, održavane radionice na kojima su kursisti mogli da se upoznaju sa osnovnim tehnikama pripreme i kontrole smeše.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *