Sposobnost za ronjenje nakon preležanog COVID-19 (02.22)

DAN Europe je u februaru 2022. objavio ažuriranu preporuku za ronjenje nakon preležanog COVID-a. U zavisnosti od kliničke manifestacije bolesti, ronioci su podeljeni u 4 grupe:

Grupa A

Asimptomatski, paucisimptomatski (zapušen nos i/ili bol u grlu, u odsustvu groznice, kašlja, malaksalosti, glavobolje i/ili mijalgije) sa prolaznim kliničkim manifestacijama.

U takvim slučajevima, povratak na ronjenje se ne preporučuje prvih 7 dana nakon oporavka.

Ako ne osećate da ste povratili normalan fizički i mentalni kapacitet, preporučuje se lekarski pregled kod porodičnog lekara.

Grupa B

Blaga bolest (vidi tabelu ispod) gde nije bila potrebna hospitalizacija i/ili antivirusno, antibiotsko, kortizonsko ili heparinsko lečenje.

U ovim slučajevima, 10 dana nakon oporavka se preporučuje klinička procena porodičnog lekara ili specijaliste ronilačke medicine. Procena treba da uzme u obzir starost ronioca, svako stanje identifikovano kao faktor rizika za ronjenje, status vakcinacije.

Grupa C

Ronioci koji su imali umerenu bolest (vidi tabelu ispod) ili im je na neki drugi način bila potrebna hospitalizacija i/ili antivirusno, antibiotsko, kortizonsko ili heparinsko lečenje zbog infekcije SARS-CoV-2.

Grupa D

Ronioci sa teškom ili kritičnom bolešću (vidi tabelu ispod).

Dalji dijagnostički testovi

U grupama C i D, s obzirom na nedostatak čvrstih naučnih dokaza o rasprostranjenosti i težini komplikacija koje utiču na različite organe i sisteme, preporučuju se sledeći dalji dijagnostički testovi, nakon potpunog kliničkog oporavka.

U grupi C:

  • Test opterećenja sa praćenjem električne aktivnosti srca i procenom saturacije O2 u mirovanju, tokom i posle testa.
  • Spirometrijski test
  • Test difuzionog kapaciteta pluća

Po nahođenju lekara koji leči, može se dodati sledeće:

  • Kolor dopler ehokardiografija
  • 24-časovni Holter EKG uključujući trening ili stres test
  • Rendgen grudnog koša ili HRCT
  • Testovi krvi

Grupa D: Preporučuje se kardiopulmonalni ergometrijski test (CPET) kao dodatak gore pomenutim testovima.

Stanje Karakteristike
Asimptomatska infekcija   Dijagnoza SARS-CoV-2 u potpunom odsustvu simptoma
Paucimptomatski oblik bolesti   Prisustvo simptoma kao što su začepljenost nosa i/ili bol u grlu, bez temperature, kašlja, malaksalosti, glavobolje i/ili mijalgije
Blagi oblik bolesti   Prisustvo blagih simptoma (npr. groznica, kašalj, gubitak ukusa i mirisa, malaksalost, glavobolja, mijalgija), bez kratkog daha, dispneje ili abnormalnog snimkagrudnog koša
Umereni oblik bolesti   SpO2 >=94% i klinički ili radiološki dokazi pneumonije
Teški oblik bolesti   SpO2 < 94%, PaO2/FiO2 <300, frekvencija disanja > 30/min (kod odraslih), ili plućni infiltrati > 50%
Kritični oblik bolesti   Respiratorna insuficijencija, septički šok i/ili zatajenje više organa

Originalan tekst možete pročitati ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *