ECPD međunarodni specijalistički program HIPERBARIČNE MEDICINE feb. 2022.

Evropski centar za mir i Razvojni Univerzitet za mir (ECPD), koji su osnovale Ujedinjene nacije je međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN-a. Od 21. – 25. februara 2022. u okviru ECPD-ovog međunarodnog programa prenosa sistema znanja iz oblasti biomedicinskih i medicinskih nauka zajedno sa ECPD Međunarodnim centrom za integrativnu medicinu iz Beograda održava se specijalistički program Hiperbarične medicine (HBO).

Kurs je namenjen specijalističkoj obuci lekara opšte prakse i specijalista, medicinskih tehničara, fizioterapeuta, lekara ronilačkih klubova i instruktora ronjenja. U okviru kursa, jedna od tema je i lečenje dekompresione bolesti zbog postojanja mogućnosti da lekari u HBO centrima dođu u dodir sa ovom vrstom povreda.  

Ko-direktori programa bili su prim. Dr. med. Miodrag Živković, specijalista za morsku, hiperbaričnu i podvodnu medicinu, fiziolog, HBO Medical center, predsednik UG Srpske zdravstvene organizacije, Beograd i prof. Dr. Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Pored direktora programa, predavači su ugledni stručnjaci iz ove oblasti: Prof. Dr. Žarko Finderle, Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija, Asst. Dr. Branislav Baškot i drugi istaknuti stručnjaci iz ove oblasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *